نحوه محاسبه حق کسب و پیشه|ملکبانان

نحوه محاسبه حق کسب و پیشه|ملکبانان

حق کسب و پیشه برای مستأجر و  درخلال مدت اجاره، با توجه به شهرت کسبی  و حق مشتری گیری وی ایجاد می شود. چه مستأجر مال یا وجهی به موجر داده و یا نداده باشد. به عبارتی  ایجاد این حق کاملا ،به عمل مستاجر بستگی دارد ممکن است ایجاد شود یا نشود. یعنی اگر مستاجر...
آشنایی با مفهوم حق سرقفلی در صلح نامه|ملکبانان

آشنایی با مفهوم حق سرقفلی در صلح نامه|ملکبانان

یکی از انواع صلح نامه ها که می توان به آن اشاره نمود، صلح نامه سرقفلی است که به منظور انتقال حق سرقفلی از آن استفاده می شود. در واقع نمونه سند صلح سرقفلی یا نمونه قرارداد صلح سرقفلی به عنوان یک نوشته معتبر و حقوقی محسوب می شود که بیانگر انتقال حق سرقفلی از مالک اصلی...
نحوه انتقال ارث سرقفلی|ملکبانان

نحوه انتقال ارث سرقفلی|ملکبانان

امروزه املاک زیادی هستند که مالکانشان خود بر روی آن ها کار نمی کنند و این املاک را به سایر افراد اجاره می دهند. حال این املاک اجاره ای می تواند برای مدت کوتاهی اجاره داده شوند و یا مدت زمان زیادی مستاجر در آن ها به کسب و کار بپردازد. در قانون روابط موجر و مستاجر از حق...
آیا سرقفلی به ارث می رسد؟|ملکبانان

آیا سرقفلی به ارث می رسد؟|ملکبانان

ارث سرقفلی امروزه املاک زیادی هستند که مالکانشان خود بر روی آن ها کار نمی کنند و این املاک را به سایر افراد اجاره می دهند. حال این املاک اجاره ای می تواند برای مدت کوتاهی اجاره داده شوند و یا مدت زمان زیادی مستاجر در آن ها به کسب و کار بپردازد. در قانون روابط موجر و...
انتقال و فروش سرقفلی و حق کسب و پیشه|ملکبانان

انتقال و فروش سرقفلی و حق کسب و پیشه|ملکبانان

سرقفلی و حق کسب و پیشه از جمله حقوق مالی و اعتباری و قابل نقل و انتقال هستند.صاحب این حق می تواند تحت شرایطی در قالب قرارداد اجاره یا صلح و یا قراردادی تحت حکومت ماده 10 قانون مدنی این قبیل حقوق را انتقال دهد.با مسامحه و به جهت مشابهت در...