اگر مستاجر خانه را تخلیه نکند، چه باید کرد؟|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

اگر مستاجر خانه را تخلیه نکند، چه باید کرد؟|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

عقد اجاره به موجب ماده 460 قانون مدنی از عقود موقت محسوب می شود. بنابراین یکی از شرایط اصلی انعقاد اجاره موقت بودن زمانی است که مستاجر از منافع عین مستاجره استفاده می کند. طرفین عقد اجاره معمولاً با انعقاد اجاره نامه، حقوق و تعهدات هر کدام از موجر و مستاجر را تعیین می...
اثبات مالکیت با قولنامه چگونه است؟|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

اثبات مالکیت با قولنامه چگونه است؟|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

اگر تا به امروز به دادگاه‌های حقوقی مراجعه کرده باشید، متوجه می‌شوید که بسیاری از پرونده‌ها مربوط به دعاوی ادعا و اثبات مالکیت با قولنامه یا سند عادی است. دعاوی ملکی نیز بسیار پیچیده بوده در اغلب موارد زمان‌برند. بنابراین داشتن اطلاعات حقوقی کافی و بهره‌مندی از مشاور...
انواع تخلف ساختمانی و نحوه رسیدگی به آنها|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

انواع تخلف ساختمانی و نحوه رسیدگی به آنها|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

تخلف ساختمانی به طور کُلی به معنی نقض مقررات شهرسازی و بی‌توجهی به قوانینی مربوط به ساخت و ساز و نکات فنی ساخت ساختمان است. یعنی اگر سازندگان ساختمان به قوانین و مقررات ساخت و ساز بی‌توجه باشند و نکات مهم ایمنی مربوط به آن را رعایت نکنند، دچار تخلف ساختمانی شده‌اند و...
شکایت از پیمانکار|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

شکایت از پیمانکار|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

در همه  قراردادها و پیمان های کاری، چه از نوع مشارکت و چه از نوع پیمانکاری و چه به هر طریق دیگری، یک سری مسئولیت ها و تعهداتی به عهده دوجانب است. متاسفانه مسئله تخلف در تعهد همیشه وجود داشته است. همیشه بایست احتمال داد که محتمل است دوجانب در تعهد تخلف کنند. به...
شکایت از ساخت و ساز مجاور|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

شکایت از ساخت و ساز مجاور|ملکبانان|فرشته محمد حسینی

روند ساخت و ساز می تواند باعث ایجاد سر و صدا ، سد معبر ، نقض و حتی سقوط اشیا شود. هر یک از این موارد به تنهایی می تواند راحتی افراد را به خصوص برای همسایگان از بین ببرد، ساختمانهای مجاور بیشترین آسیب را در طول دوره ساخت می بینند. هر مشکلی را می توان نقض حقوق ساختمان...