وکیل متخصص خلع ید|ملکبانان

وکیل متخصص خلع ید|ملکبانان

وکیل متخصص خلع ید چه شرایطی دارد؟ یکی از مهم ترین دعاوی ملکی دعوای خلع ید است.برای انجام پروسه خلع ید را باید به وکیلی سپرد که در حیطه دعاوی ملکی تجربه کافی داشته و نیز به طور خاص پرونده های عملی متعددی را در زمینه خلع ید انجام داده باشد. دعوای خلع ید از آنجاییکه خیلی...
قراردادهای رسمی قابل تنظیم در دفترخانه های اسناد رسمی|ملکبانان

قراردادهای رسمی قابل تنظیم در دفترخانه های اسناد رسمی|ملکبانان

اصولا افراد در روابط خود با يكديگر آزاد می باشند و می توانند آن را به هر صورت اعم از تنظيم سند عادی يا رسمی و يا غير از آن برقرار كنند. برخلاف املاک كه ثبت آنها الزامی است، ثبت اسناد اختياری است و اشخاص اصولا مطابق قانون مكلف به تنظيم روابط حقوقی خود به صورت اسناد...
امکان ابطال وکالت نامه فروش|ملکبانان

امکان ابطال وکالت نامه فروش|ملکبانان

وكالت عقدی است كه به موجب آن يكی از طرفين طرف ديگر را برای انجام امری نايب خود می نمايد؛ وكالت دهنده را موكل و وكالت گيرنده را وكيل می گویند. وقتی مالكی در مورد فروش ملک خود به ديگری وكالت می دهد و حق عزل خود را سلب و اسقاط ميكند و به وكيل اختيار می دهدكه مورد وكالت...
عقد معین|ملکبانان

عقد معین|ملکبانان

عقود معین عقودی هستند که در قانون نام خاص دارند و قانونگذار شرایط انعقاد ، احکام و آثار آن ها را معین کرده استبرای مثال : بیع ، اجاره  مضاربه، صلح ، هبه ، رهن ، جعاله،  حواله ، ضمان،  مزارعه ، معاوضه و … عقد نامعین عقودی که در قانون عنوان خاصی ندارند و...
لایحه تخلیه به دلیل تغییر شغل|ملکبانان

لایحه تخلیه به دلیل تغییر شغل|ملکبانان

به جرأت می توان گفت دعاوی تخلیه اماکن تجاری موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 از پیچیده ترین دعاوی موجود هستند.از این حیث که مدت زیادی از تصویب این قانون می گذرد و به طور موازی قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و قانون مدنی هم به...