دستور  تخلیه یا حکم تخلیه|ملکبانان

دستور تخلیه یا حکم تخلیه|ملکبانان

تخلیه در لغت به معنای تهی ساختن، خالی کردن و اخراج است. در ادبیات حقوقی، تخلیه به معنای پایان یافتن تصرف می باشد. درمطالب قبلی درباره شرایط صدور حکم تخلیه و اعتراض به آن توضیحاتی را بیان کردیم. در این مطلب نیز می خواهیم دستور تخلیه و تفاوت آن را با حکم تخلیه بررسی...
ابطال سند رسمی انتقال|ملکبانان

ابطال سند رسمی انتقال|ملکبانان

تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. و پس از آنکه به امضای طرفین رسید. خلاصه ی معامله به اداره ی ثبت اسناد و املاک ، ارسال می شود تا در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک انتقال مالکیت ثبت شود. طرح دعوی ابطال سند رسمی دعوی ابطال سند رسمی...
ابطال سند رهنی|ملکبانان

ابطال سند رهنی|ملکبانان

ممکن است شخصی ملک دیگری را به عنوان مال خود در رهن شخص دیگری اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد. و پس از اطلاع مالک از در رهن بودن ملک خود ، می تواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند. سند رهنی چیست؟ سند رهنی یک سند رسمی بوده که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود. و...
بطلان  معامله به جهت فضولی بودن|ملکبانان

بطلان معامله به جهت فضولی بودن|ملکبانان

معامله فضولی عبارت است از اینکه شخصی ملکی را از غیر مالک یا شخصی که از مالک اذن در فروش نداشته ، خریداری کرده . اگر درمعامله فضولی مالک اصلی قرارداد را تأیید و یا تنفیذ کند . قرارداد معتبر و اگر آن را رد کند ، قرارداد باطل است. بنابراین پس از اطلاع مالک از انعقاد چنین...
همه چیز درباره ی ماده ۳۴ قانون ثبت و عقد رهن|ملکبانان

همه چیز درباره ی ماده ۳۴ قانون ثبت و عقد رهن|ملکبانان

اغلب مردم هنگام معاملات تا حدودی با معامله اموال منقول و غیر منقول آشنایی دارند. آنها به احتمال زیاد واژه هایی مانند معاملات رهنی، حق استرداد و شرطی کمتر شنیده اند. معمولا زمانی که وارد چنین معاملاتی می شوند، ممکن است با چالش ها و مشکلاتی روبه رو شوند. این معامله ها...