نکات مهم در خصوص پیش فروش ساختمان| ملکبانان

نکات مهم در خصوص پیش فروش ساختمان| ملکبانان

پیش خرید یا پیش فروش ساختمان به زبان ساده به معنای این است که ساختمانی را پیش از ساخت و آمادگی کامل مورد معامله قرار دهند. کسی که ساختمانی را قبل از تکمیل آن می فروشد پیش فروشنده می گویند و به کسی که آن را خریداری می کند پیش خریدار گفته می شود. انتقال مالکیت بر اساس...
بررسی معامله معارض و چگونگی شکایت آن| ملکبانان

بررسی معامله معارض و چگونگی شکایت آن| ملکبانان

در ابتدا لازم است به زبان ساده با این عبارت حقوقی آشنا شویم. معامله معارض به زبان ساده یعنی آنکه مالک یک ملک آن را دو یا چند بار به افراد متفاوتی بفروشد. برای مثال تصور کنید کسی مالک یک واحد آپارتمان در تهران است و این ملک را یک بار به آقای الف می فروشد و پس از مدتی...
نکات مهم درمورد دعوای الزام به تحویل مورد اجاره| ملکبانان

نکات مهم درمورد دعوای الزام به تحویل مورد اجاره| ملکبانان

دعوای الزام به تحویل عین مستاجره به مستاجر مانند هر دعوای حقوقی دیگری نکات مهمی دارد که باید با آن ها آشنا باشید. برخی از این نکات را در این قسمت برای شما بیان می کنیم: تا زمانی که موجر ملک مورد اجاره را به مستاجر تحویل نداده است، مستاجر نیز می تواند اجاره بهای ملک را...
الزام به تحویل مورد اجاره | ملکبانان

الزام به تحویل مورد اجاره | ملکبانان

زمانی که عقد اجاره میان طرفین آن یعنی موجر یا همان اجاره دهنده و مستاجر بسته می شود، بر اساس این عقد هر یک از طرفین به موجب قانون یا توافق میان خود در متن قرارداد تعهدات خاصی را نسبت به یکدیگر بر عهده می گیرند که باید در زمان مناسب به آن ها ادا کنند. مثلا مستاجر به...
الزام به تنظیم سند در صورت فوت فروشنده | ملکبانان

الزام به تنظیم سند در صورت فوت فروشنده | ملکبانان

در ابتدا بهتر است درباره اهمیت در اختیار داشتن سند رسمی برای املاک صحبت کنیم. تنظیم سند رسمی در معاملات مهمترین مرحله در نقل و انتقال آن‌ ها به شمار می آید. زمانی که سند رسمی یک ملک به نام کسی صادر می شود، دیگر نمی توان در مالکیت آن شخص نسبت به آن ملک شک و شبهه ای...