خلع ید مشاعی|ملکبانان

خلع ید مشاعی|ملکبانان

قبل از اینکه به بررسی موضوع خلع ید مشاعی بپردازیم، بهتر است تا ببینیم منظور از ملک مشاعی چیست؟ در قانون کشور ما منظور از مشاع، اموال غیر منقولی مانند ملک، خودرو و… است که از نظر قانونی به چند نفر تعلق دارد. در واقع مشاع به معنی مشترک است. به طور مثال ملکی که یک سند...
همه چیز درمورد خلع ید|ملکبانان

همه چیز درمورد خلع ید|ملکبانان

خلع ید دعوایی است که به موجب آن مالک سند رسمی یک مال غیر منقول نظیر آپارتمان، زمین، مغازه از دادگاه می‌خواهد که متصرف غیرقانونی ملک خود را از آن خارج کرده و به تصرف غیرقانونی آن پایان دهد. در طرح این دعوی، مالکیت مالک شرط اساسی است. یعنی، فرد باید سندی داشته باشد که...
اثبات مالکیت ملک بدون سند|ملکبانان

اثبات مالکیت ملک بدون سند|ملکبانان

اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد. به طور طبیعی سند رسمی نیز ندارد . حال اگر در مورد مالکیت اینگونه املاک ، اختلافی به وجود آید و خریدار یا شخص دیگری که به هر نحوی ملک را تملک کرده ، بخواهد مالکیت خود را اثبات کند. لازم است دعوایی به...
تفاوت بین تصرف عدوانی و خلع ید|ملکبانان

تفاوت بین تصرف عدوانی و خلع ید|ملکبانان

در دعاوی پرکاربرد مربوط به املاک، سه مسئله همیشه با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند؛ تخلیه ید، خلع ید و تصرف عدوانی. ممکن است برای خواهان در محکمه مشکلاتی پیش بیاید و به دلیل عدم آشنایی با قوانین مربوط به این سه مورد، به حق خود نرسد. به همین منظور در این مطلب سعی داریم...
تفاوت خلع ید با تخلیه ید و تصرف عدوانی|ملکبانان

تفاوت خلع ید با تخلیه ید و تصرف عدوانی|ملکبانان

در دعاوی پرکاربرد مربوط به املاک، سه مسئله همیشه با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند؛ تخلیه ید، خلع ید و تصرف عدوانی. ممکن است برای خواهان در محکمه مشکلاتی پیش بیاید و به دلیل عدم آشنایی با قوانین مربوط به این سه مورد، به حق خود نرسد. به همین منظور در این مطلب سعی داریم...