تنظیم سند رسمی با استفاده از وکیل|ملکبانان

تنظیم سند رسمی با استفاده از وکیل|ملکبانان

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یکی از مشکلاتی میباشد که حجم زیادی از دعاوی دادگاه ها را تشکیل میدهد. خوانده این دعوا خریداری است که مالی را از فروشنده خریده است و طبق توافقات فی ما بین آنها تمام یا قسمتی از قیمت مال را پرداخت کرده است اما فروشنده به هر دلیلی از انتقال...
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی|ملکبانان

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی|ملکبانان

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی شایع در دادگاه‌های حقوقی می‌باشد. در این نوشتار ضمن ارائه اطلاعات و نکات کلیدی در خصوص تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی یک نمونه دادخواست را نیز در اختیار شما قرار خواهیم داد. پیشنها می‌شود این نوشتار را تا پایان...
موانع الزام به تنظیم سند|ملکبانان

موانع الزام به تنظیم سند|ملکبانان

به طور موردی و خلاصه موارد زیر از موانع الزام به تنظیم سند رسمی می‌باشد: در رهن بودن ملک موضوع خواستهدریافت گواهی پایان کار و عدم تفکیک آپارتمان هابازداشت بودن ملک موضوع خواستهعدم پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ معاملهممنوع المعامله بودن شخص فروشنده.بازداشت بودن ملک موضوع...
الزام به تنظیم سند در صورت فوت فروشنده|ملکبانان

الزام به تنظیم سند در صورت فوت فروشنده|ملکبانان

در موارد خرید و فروش برخی از اموال خاص مثل ملک و خودرو، انتقال مالکیت زمانی به صورت تمام و کمال صورت می گیرد که سند رسمی مالکیت به نام خریدار صادر شود. اصولاً خریدار و فروشنده می بایست در روز مشخصی در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی حضور یافته و سند مالکیت جدید را تنظیم...
رد دادخواست الزام به تنظیم سند|ملکبانان

رد دادخواست الزام به تنظیم سند|ملکبانان

در هنگام خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول مانند خانه ، زمین و خودرو همیشه باید مراقب بود. کمترین خطا و اشتباه در این موارد ممکن است به قیمت از دست دادن سرمایه زندگی مان تمام شود.میدانیم که انجام معاملات یا عقود در هر زمان نیاز به مراقبت از اقداماتی دارد که ما انجام...