اعطای وکالت فروش ملک ورثه ای شیوه ای است که با استفاده از آن بدون انتقال سند رسمی می توان یک ملک ورثه ای را مورد خرید و فروش قرار داد. مطابق با قانون مدنی با فوت یک شخص، کلیه اموال و دارایی های او به وراث حین الفوتش منتقل می شود. البته مالکیت وراث نسبت به ماترک متوفی تا پیش از انجام عملیات تقسیم ترکه، مشاع است. یعنی تا پیش از انتقال سند یا افراز مالکیت، هیچکدام از وراث نمی توانند در مال ورثه ای یا ماترک تصرف داشته باشند. چنانچه وراث بخواهند ملک ورثه ای را بفروشند باید با تنظیم وکالتنامه محضری این کار را انجام دهند. در این نوشتار به بررسی مراحل و شیوه خرید و فروش ملک ورثه ای و تنظیم وکالت فروش ملک ورثه ای خواهیم پرداخت. با تنظیم وکالتنامه فروش ملک ورثه ای، وکیل پایه یک می تواند به نمایندگی از وراث متوفی ملک ورثه ای را به طور رسمی انتقال دهد.

خرید و فروش ملک ورثه ای چگونه انجام می گیرد؟

برای خرید و فروش ملک ورثه ای رضایت همه وراث لازم است. به طور کلی خرید و فروش ملک ورثه ای باید با رضایت همه وراث حین الفوت متوفی صورت گیرد. علاوه بر این انجام هرگونه اقدام حقوقی در خصوص اموال به جای مانده از متوفی مستلزم دریافت گواهی انحصار وراثت می باشد. پس از دریافت گواهی انحصار وراثت، همه وراث حین الفوت متوفی باید در دفترخانه ثبت اسناد رسمی حضور یافته و برای انتقال مالکیت ملک ورثه ای به خریدار وکالت دهند.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

همانطور که اشاره شد وکالت فروش سهم الارث یا ملک ورثه ای می بایست به صورت رسمی و در دفتر ثبت اسناد رسمی تنظیم شود. پیش از تنظیم وکالتنامه، طرفین قرارداد باید در دفتر مشاورین املاک حضور یافته و مبایعه نامه خرید و فروش ملک ورثه ای را تنظیم کنند. مبایعه نامه یا قرارداد تعهد به فروش دربردارنده موضوعات مهمی از جمله مشخصات ملک ورثه ای، مشخصات وراث، قیمت ملک و … می باشد.

شیوه تنظیم وکالت فروش ملک ورثه ای

اعطای وکالت در فروش ملک ورثه ای به معنای سپردن نمایندگی قانونی وراث می باشد. در واقع به خاطر مشکلاتی که تنظیم سند رسمی املاک ورثه ای دارد، انتقال این اموال معمولاً با تنظیم وکالت فروش ملک ورثه ای صورت می گیرد. با انعقاد وکالتنامه فروش ملک ورثه ای، وکیل نمایندگی وراث در انتقال مالکیت ملک را به عهده می گیرد. باید خاطر نشان شد که معمولاً خریدار ملک ورثه ای به عنوان وکیل تعیین می شود. پس از فراهم شدن شرایط قانونی لازم برای انتقال سند رسمی، وکیل می تواند به نمایندگی از وراث در دفترخانه ثبت اسناد رسمی حضور پیدا کرده و اقدامات قانونی جهت انتقال سند رسمی مالکیت را انجام دهد.

سردفتر اسناد رسمی در ازای تنظیم وکالت فروش ملک ورثه ای مبلغی تحت عنوان حق الثبت دریافت می کند. در قرارداد خرید و فروش یا مبایعه نامه وراث متوفی به عنوان فروشنده مکلف می شوند در تاریخ معین در دفتر ثبت اسناد رسمی خاصی حضور پیدا کرده و وکالت فروش ملک ورثه یا را منعقد سازند. معمولاً پرداخت بخشی از مبلغ مبایعه نامه توسط خریدار منوط به حضور فروشندگان در دفتر ثبت اسناد رسمی و تنظیم وکالتنامه فروش ملک می باشد.