سفته چیست؟

سفته یا فته طلب، سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی (صادرکننده ) تعهد می‌کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده ) بپردازد. از جمله اسنادی است که بانک‌ها هنگام پرداخت وام از وام‌گیرنده دریافت می‌کنند و در معاملات بازرگانی نیز کاربرد دارد.

صدور سفته

برای صدور سفته تضمینی، ابتدا باید قراردادی بین صادرکننده و گیرنده به امضا رسیده باشد. سپس صادرکننده می‌تواند با توجه به شرایط قرارداد، آن را صادر کند.
برای تبدیل چک به سفته تضمینی، ابتدا باید قراردادی بین صادرکننده و گیرنده به امضا رسیده باشد. سپس صادرکننده می‌تواند با توجه به شرایط قرارداد، سفته تضمینی را صادر کند.

ماده های قانونی

ماده ۳۰۷ قانون تجارت

فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.

ماده ۳۰۸ قانون تجارت

فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

۱) مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف.

۲) گیرنده وجه.

۳) تاریخ پرداخت.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

ماده ۳۰۹ قانون تجارت

تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.

انواع

نوعی ابزار مالی است که به صورت نوشتاری و برای تضمین پرداخت یک مبلغ به صاحب آن، از طرف یک شخص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود. انواع آن شامل تضمینی، بدون پوشش، بانکی و قابل تبدیل به پول نقد هستند.
سفته تضمینی، نوعی است که در آن بانک به صاحب آن تضمین می‌دهد که در صورت عدم پرداخت مبلغ آن، خود به جای صادرکننده پرداخت خواهد کرد. برای تضمین تعهدات قراردادی، می‌توان از سفته تضمینی استفاده کرد.
سفته بانکی سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می‌شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. علاوه بر امضاء یا مهر، متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه و تاریخ نیز باشد.

واخواست نامه

واخواست به معنی مطالبه رسمی وجه سفته ای که در تاریخ سررسید پرداخت نشده است می باشد که از این طریق صادرکننده و سایر متضامنین آگاه می شوند که دارنده جهت وصول طلب خود اقدامات قانونی را انجام داده است. برای واخواست باید تا ۱۰ روز پس از سررسید تاریخ سفته و یا ۱۰ روز پس از ابلاغ اظهارنامه در خصوص آن عندالمطالبه به دادگستری مراجعه کرده و برگه های چاپی مخصوص واخواست را تکمیل نمایید تا از این طریق واخواست شما وارد دایره واخواست دادگستری شود.

چگونه می‌توان وجه سفته را مطالبه کرد؟

برای مطالبه وجه سفته، گیرنده باید به صادرکننده اعلام کند که صادرکننده به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده است و باید وجه سفته را به گیرنده پرداخت کند. در صورتی که صادرکننده به این تعهد عمل نکرد، گیرنده می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، از صادرکننده مطالبه وجه آن را از طریق دادگاه انجام دهد.

خسارت تاخیر تادیه از چه زمانی آغاز می شود؟

به طور مثال اگر تاریخ سررسید سفته سال ۱۴۰۰ باشد و دارنده در سال ۱۴۰۱ واخواست را انجام دهد، خسارت تاخیر تادیه از سال ۱۴۰۱ یا همان زمان واخواست به او تعلق خواهد گرفت . همین طور اگر بوسیله اظهارنامه مبلغ سفته به توسط دارنده مورد مطالبه واقع شود از تاریخ اظهارنامه خسارت محاسبه می گردد .