با توجه به ثبت نام مالک ملک در دفتر مخصوصی در اداره ثبت که دفتر املاک نامیده می شود، امکان استعلام نام مالک از شهرداری و اداره ثبت در زمان معاملات مربوط به املاک وجود دارد و این مساله احتمال ارتکاب جرایم ملکی مانند فروش مال غیر و … به شدت کاهش می دهد.
در برخی دعاوی یا صدور برخی قرارها در اختیار داشتن سند رسمی کمک زیادی به صاحب آن می کند و به نوعی یک امتیاز محسوب می شود. برای مثال، اگر دعوای شخص مدعی، مستند به سند رسمی باشد دیگر لزومی ندارد برای جبران خسارت های احتمالی طرف مقابل مبلغی را به عنوان تامین خواسته به دادگستری بدهد.
از دیگر تفاوت های سند رسمی با سند عادی این است که در سند رسمی تاریخ تنظیم سند هم در برابر طرفین و وراث آن ها و هم در برابر اشخاص دیگر یعنی اشخاص ثالث معتبر است، اما تاریخ تنظیم سند عادی صرفا نسبت به طرفین و وراث آن ها اعتبار دارد.

موارد اخذ سند مالکیت رسمی برای ساختمان بدون سند

با توجه به تعریف سند رسمی و مزایای آن در قسمت های قبل، حتما متوجه ضرورت اخذ سند مالکیت رسمی شده اید. املاک، بر اساس وضعیت ثبتی خود یعنی بر اساس اینکه آیا در دفتر املاک اداره ثبت به ثبت رسیده اند و برای آن ها سند رسمی مخصوص صادر شده است یا خیر دارای سه وضعیت ۱) ثبت نشده، ۲) در جریان ثبت و ۳) ثبت شده هستند. گاهی اوقات ممکن است زمینی که یک ساختمان بر روی آن احداث شده در اداره ثبت، ثبت شده باشد اما ساختمان ثبت نشده و سند رسمی نداشته باشد.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

در این صورت، باید برای آن ساختمان اقدام به اخذ سند مالکیت رسمی کرد که بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی از طریق تشکیل هیاتی به نام هیات حل اختلاف و بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی متقاضی امکان پذیر است. موارد اخذ سند مالکیت رسمی بر اساس این قانون شامل موارد زیر می شود:

الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک ‌نفر از ورثه وی

پ – مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

برای اطمینان از اینکه می توانید بر اساس این موارد اقدام به اخذ سند مالکیت رسمی نمایید، بهتر است با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در امور ملکی مشورت کنید.

دریافت مشاوره حقوقی

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.