علت الزام قانون گذار بر اخذ پایان کار ساختمانی بدین خاطر است که حقوق شخص ذی النفع که حسب مورد می تواند مالک اصلی باشد یا شخص خریدار محفوظ بماند.

در جایی که شما یک قرارداد مشارکت در ساخت را با یک سازنده منعقد می کنید او ملزم به آن است که پس از اتمام ساخت و ساز، از شهرداری درخواست کند که نماینده خود را برای مطابقت عملیات ساختمانی بر طبق قوانین ساخت و ساز اعزام کند تا بررسی های لازمه را به عمل آورد بر اینکه

آیا نکات ایمنی و استحکام ساختمان رعایت گردیده

آیا مقررات ساخت و ساز که در قوانین ساختمانی شهرداری به آن اشاره شده رعایت گردیده

آیا ساختمان مغایر با کاربری ساخته نشده

آیا ایجاد مزاحمت برای مجاورین، نکرده است

و سایر موارد

همه این موارد صورت می گیرد که به حقوق مالک خدشه ای وارد نگردد همچنین است در جایی که فروشنده خود قرار است انجام این تشریفات اداری را عهده دار شود ملزم به آن است که پایان کار ساختمانی را از شهرداری اخذ کند تا اگر خریداری اقدام به خرید یکی از واحدهای ساختمانی کرد نخواهد برای دریافت صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی ملک دچار دردسر شود.

مراحل اخذ گواهی پایان کار

در مرحله اول شما می توانید به دو طریق اقدام کنید:

با مراجعه حضوری به شهرداری منطقه ای که، قرار است ساخت و ساز در حوزه ملکی آن انجام شود مراجعه و تقاضای خود را به ثبت می رسانید.

اما از سال ۱۳۹۹ سامانه ای زیر ساخت ها و توسعه شهری به نشانی راه اندازی شد و این امکان را به افراد داد که بتوانند به صورت غیر حضوری درخواست خود را ثبت و از شهرداری تقاضای اخذ گواهی پایان کار ساختمانی را داشته باشند.

نکته۱ شما بایستی در بدوا امر در سامانه تهران من ثبت نام و پس از دریافت شماره پروانه بدون آنکه نیاز به مراجعه حضوری داشته باشید از سامانه مربوط گواهی پایان کار ساختمانی خود را اخذ کنید.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

نکته ۲ سامانه راه اندازی شده تنها در رابطه با ملک هایی بوده که در استان تهران عملیات ساخت و ساز آن انجام شده است.

مدارک مورد نیاز برای اخذ گواهی پایان کار ساختمانی

شما به عنوان مالک یا سازنده که متعهد به دریافت گواهی پایان کار ساختمانی از شهرداری هستید بایستی مدارک ذیل را ضمیمه درخواست خود که به صورت حضوری یا الکترونیکی قرار است تحویل شهرداری دهید کنید.

فرم شروع، پیشرفت و پایان ساخت و ساز که به تایید مهندس ناظر رسیده است
ارائه سند مالکیت
مدارک شناسایی مالک و اگر سازنده عملیات ساخت وساز را عهده دار بوده ارائه مدارک وی الزامی است
ارائه پروانه ساختمان که مجوزی برای ساخت و ساز بوده و در ابتدای امر از شهرداری اخذ شده است
ارائه فیش پرداخت عوارضی های ساختمان اعم ازعوارض نوسازی، عوارض کسب و پیشه، عوارض خدمات مدیریت پسماند
گواهی عدم خلافی ساختمان
اگر مالک یا سازنده گواهی پایان کار اخذ نکنند!
جدا از اینکه شخص ذی النفع، ممکن است برای دریافت سند رسمی و سند تفکیکی ملکی که گواهی پایان کار ساختمانی برای آن اخذ نشده دچار مشکل شود خود شخص اعم از مالک یا سازنده نیز من باب اینکه نسبت به قوانین ساخت و ساز متعهد نبوده اند نیز ممکن است از دریافت خدماتی از جمله اعطای انشعاب آب و برق و گاز نیز محروم شوند چرا که لازمه برخورداری از این خدمات داشتن گواهی پایان کار ساختمانی است که بعد از تایید شدن نماینده ای که از جانب شهرداری عهده دار تطبیق عملیات ساخت و ساز با قوانین مربوطه بوده مجوز پایان کار ساختمانی صادر می شود.

دعوی الزام به اخذ پایان کار ساختمانی

دعوی نامبرده قرار است توسط شخص ذی النفع، که حسب مورد می تواند مالک باشد یا خریدار، به طرفیت خوانده، که شخص متعهد به دریافت گواهی پایان کار ساختمانی بوده و می تواند

مالک باشد

یا مالک و سازنده

یا سازنده

در دادگاه حقوقی صلاحیت دار به رسیدگی تحت عنوان خواسته الزام متعهد به اخذ پایان کار ساختمانی از شهرداری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

مدارک و مستندات

شخص خواهان ملزم به آن بوده که مدارک مورد نیاز را ضمیمه پرونده خود کرده و به دادگاه ارائه دهد از جمله:

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

ارائه مدارک هویتی که دلالت بر آن داشته که او مالک بوده یا حق مالکیتی بر ملک داشته است.
ارائه قرارداد منعقد شده که می تواند قرارداد مشارکت در ساخت باشد یا مبایعه نامه ای که فی مابین مالک با خریدار منعقد گردیده شده است.
و در فرضی که انتقال سند به موجب سند رسمی باشد ارائه سند مالکیت نیز الزامی است.
در صورتی که ادعای خواهان وارد تشخیص داده شود دادگاه حکم بر الزام خوانده به اخذ پایان کار ساختمانی خواهد داد.

عدم انجام تعهد از سوی خوانده

اگر پس از صدور حکم، شخص خوانده از تعهدی که به موجب حکم دادگاه، ملزم به آن بوده، امتناع کرد پس از قطعیت حکم، به درخواست خواهان اجرائیه صادر شده و طی ابلاغ اجرائیه به خوانده، او ملزم به آن می گردد که ظرف مهلت سی روز اقدامات لازمه را که به آن ملزم شده انجام دهد در غیر این صورت به موجب حکم دادگاه، خود شخص خواهان و یا وکیل وی یا شخص ثالثی، جهت اخذ گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری اقدام می کند. البته لازم به ذکر است که هزینه های مربوطه از آنجایی که جز حیطه وظایف شخص متعهد بوده از وی دریافت می گردد.

دریافت مشاوره حقوقی

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.