وکیل متخصص خلع ید چه شرایطی دارد؟

یکی از مهم ترین دعاوی ملکی دعوای خلع ید است.برای انجام پروسه خلع ید را باید به وکیلی سپرد که در حیطه دعاوی ملکی تجربه کافی داشته و نیز به طور خاص پرونده های عملی متعددی را در زمینه خلع ید انجام داده باشد.

دعوای خلع ید از آنجاییکه خیلی مورد اشاره قانونکذار قرار تگرفته و در قوانین به آن پرداخته نشده است اعتبار خود را و نحوه رسیدگی به خود را از رویه عملی ایجاد شده می گیرد و لذا با سکوت و اجمال نسبی قانون وجود تجربه عملی بسیار ضرورت دارد.

چنین نیست که وکلایی مخصوص انجام دعاوی خلع ید وجود داشته باشند و این دعوا را تمام وکلا قبول می نمایند ولی با توجه ب آنچه گفته شد داشتن تجربه و سابقه در انجام اینگونه پرونده ها نتیجه مطلوب را از سوی وکیل تضمین می نماید.

چه زمانی باید به وکیل خلع ید مراجعه کنیم؟

زمانی که مال متعلق به شما مورد غصب و وضع ید غیر قانونی قرار می گیرد لازم است برای رفع غصب یا خلع ید به وکیل متخصص در این زمینه مراجعه نمایید.

همانطور که در بالا اشاره شد نباید بین عنوان خلع ید و تصرف عدوانی دچار اشتباه شد،در واقع غالبا دعوای خلع ید از سوی کسی مطرح می شود که ادعا و دلیل مالکیت دارد و خوانده دعوا نیز اصولا بدون اینکه ادعای مالکیت داشته باشد ملک متعلق به او را تصرف و غصب نموده است.البته در بعضی اوقات و در مواقع نادری کسی که خوانده دعوای خلع ید است یا غاصب ادعای مالکیت هم دارد، به این نوع خلع ید خلع ید مالکانه گفته می شود.

با مراجعه شما به وکیل در درجه اول وکیل تشخیص می دهد که مورد از موارد طرح دعوای خلع ید است یا تخلیه ید و یا رفع تصرف عدوانی.خود دعوای رفع تصرف عدوانی نیز به دو نوع کیفری و واجد عنوان مجرمانه و حقوقی تقسیم می شود.

در نتیجه مهم ترین گام در برخورد با غاصب تشخیص دعوای مناسب است.پس ار تشخیص عنوان دعوا به انتخاب شما ممکن است مدیریت حقوقی دعوا به طور کامل به وکیل سپرده شود و وکیل به وکالت از شما اقدام نماید و یا اینکه فقط با وکیل مشورت نموده و خود دعوا را پیگیری و مطرح نمایید.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

مدارک لازم برای خلع ید

علاوه بر سند مالکیت اثبات اقدامات غاصبانه خوانده از طرق ادله عمومی اثبات دعوا نیز ضرورت دارد که می شو از طریق استشهادیه قرار تامین دلیل یا ارسال اظهارنامه ای که با پاسخ خوانده مواجه شده باشد یا هر دلیل عمومی دیگر مانند تحقیق و معاینه محلی به آن رسید.البته در بسیاری از مواقع خود خوانده با حضور در دادگاه و انکار وقوع غصب این مراتب را به اثبات می رساند.

تفاوت خلع ید با تخلیه ید در چیست؟

همانطور که گفته شد دعوای خلع ید دعوای مالک است علیه متصرف غیر قانونی یا غاصب و یک دعوای مالی محسوب می شود ؛هر چند که در رویه سابق محاکم فقط دعوای خلع ید مالکانه را مالی محسوب می کردند و دعوای خلع ید اگر منشأ آن اختلاف در مالکیت نبود مالی محسوب نمی شد ولی در حال حاضر با فراگیری دفاتر خدمات قضایی و ثبت الکترونیک دادخواست و بیان ادعای حقوقی تمام دعاوی خلع ید مالی محسوب می شوند.

دعوای تخلیه ید در واقع ادعای مالک است علیه کسی که شروع تصرفات او با اذن مالک بوده ولی ادامه تصرفات وی بدون رضایت مالک است.

متداول ترین دعوای تخلیه ید دعوای مالک ملک استیجاری علیع مستاجر است ولی نباید تخلیه ید را محدود به همین مورد نمود.در فرض اباحه منفعت یا صلح منافع و مواردی از این دست باید دعوای تخلیه ید مطرح شود.

تفاوت دعوای خلع ید با تصرف عدوانی

مهم ترین تفاوت دعوای خلع ید در عین تشابه بسیار با رفع تصرف عدوانی این است که هدف قانونگذار از تاسیس خلع ید حمایت از مالک بوده ولی در دعوای رفع تصرف عدوانی صرفنظر از مالکیت هدف، حمایت از متصرف سابق است و سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی در فرض وجود اختلاف در سابقه تصرف فقط اماره ای بر سبق تصرف محسوب می شود.