ر عقود جایز هر یک از طرفین هر وقت بخواهند می توانند قرارداد را فسخ کنند و برای این کار به وجود شرط یا دلیل قانونی خاصی نیاز ندارند اما در عقود لازم طرفین قانونا حق بر هم زدن عقد را ندارند مگر در موردی که بر اساس شرایط مندرج در قرارداد و توافق طرفین و یا قانون این حق به آنها داده شده باشد.(خیارات قراردادی و قانونی).

مراحل فسخ قانونی قراردادها

اعمال خیارات فسخ قرارداد

در قانون مدنی بخشی از مواد آن به خیارات اختصاص داده شده است. خیار در اصطلاح حقوقی به همان حق و اختیار بر هم زدن عقد و قرارداد گفته می شود. خیارات به دو نوع خیارات فسخ قانونی و خیارات فسخ قراردادی و شروط ضمن عقد تقسیم می شوند.

در هر مورد که به موجب قانون، حق فسخ برای فردی ایجاد شود مشروط له یا صاحب خیار می تواند با ارسال اظهارنامه اقدام به اعلام فسخ قرارداد کند و سپس با مراجعه به دادگاه اقدام به اخذ حکم تایید و تنفیذ فسخ قرارداد نماید.

خیارات قانونی

خیارات قانونی، خیار مجلس، خیار شرط، تاخیر ثمن، عیب ،رویت و تخلف از وصف، غبن، تدلیس، تبعیض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل می‌شود. به عنوان مثال اگر بعد از عقد بیع معلوم شود که مبیع یا همان مورد معامله معیوب است خریدار می تواند با استناد به خیار عیب معامله را فسخ کند و یا مابه تفاوت مبیع سالم و معیوب را از فروشنده مطالبه کند.

خیارات قراردادی

خیارات قراردادی هم شروط خاصی هستند که برای هر یک از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث برای مدت معین و تحت شرایط خاصی در نظر گرفته می شود که در صورت تحقق آن معامله فسخ می شود. مثلا طرفین توافق می کنند اگر در مدت ده روز از تاریخ انعقاد قرارداد خرید خودرو یا ملک و…. مبلغ معامله از طرف خریدار به فروشنده پرداخت نشود معامله از طرف فروشنده قابل فسخ است.

فسخ قرارداد یکی از اعمال حقوقی مهم مربوط به قرارداد هاست و با توجه به اینکه آثار حقوقی مهمی را به دنبال دارد لازم است به طرف دیگر اعلام شود.

در این نوشتار در خصوص مفهوم و ماهیت فسخ قرارداد، خیارات قانونی و قراردادی فسخ قراردادها مطالبی را بیان کردیم و در ادامه به بیان شرایط لازم برای اعلام فسخ قرارداد و چگونگی اعلام فسخ می پردازیم.

ملکبانان یک مرکز تخصصی حقوق در حوزه املاک و مستغلات می باشد.در ملکبانان از گستره وسیع مباحث حقوقی، فقط بر روی مباحث حقوقی حوزه املاک و مستغلات متمرکز هستیم و به صورت تخصصی خدمات خود را ارائه می دهیم.

چگونگی اعلام فسخ قرارداد

۱- مطابق توافق طرفین:

برای اعلام فسخ قرارداد اولا باید شرایط فسخ قرارداد مطابق با مفاد قرارداد یا قانون وجود داشته باشد.

دوماً روش یا چگونگی اعلام فسخ قرارداد مشخص شده باشد.

چگونگی اعلام فسخ قرارداد بستگی به توافق طرفین در خصوص روش اعلام فسخ دارد. بنابراین در موقع تنظیم قرارداد بهتر است طرفین با بهره مندی از خدمات تنظیم قرارداد از طریق برقراری ارتباط با مشاورحقوقی یا وکیل قراردادها به دریافت مشاوره حقوقی آنلاین در سریع ترین زمان ممکن اقدام نمایند.

به عنوان مثال در خصوص اعلام فسخ قرارداد، طرفین قرارداد حق دارند با توافق یکدیگر شرایط و روشی را برای اعلام فسخ قرارداد مزبور تعیین کنند. در غیر این صورت اگر هر یک از طرفین تصمیم به فسخ قرارداد داشته باشند می توانند تصمیم فسخ قرارداد را با ارسال اظهارنامه رسمی به طرف دیگر اعلام نمایند.

۲- ارسال اظهارنامه اعلام فسخ:

اولین مرحله اعلام فسخ، ارسال اظهارنامه است که تنظیم اظهارنامه جهت اعلام فسخ موضوع مهمی است که نیاز به تخصص حقوقی خاصی دارد پس قبل از تنظیم و ارسال اظهارنامه برای اعلام فسخ قرارداد حتماً با یک مشاور یا وکیل قرارداد در ارتباط باشید.

در اظهارنامه کسی که حق فسخ پیدا کرده دلایل قانونی کافی برای احراز حق خود را به طرف دیگر بیان می کند و تخلف از شرایط قرارداد یا خیارات قانونی و قراردادی که مستحق آن شده را بیان می کند و مهلت مناسبی برای فسخ می دهد.

melkbanan-ملکبانان-وکیل فرشته محمدحسینی

۳- تنظیم دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد:

پس از ابلاغ اظهارنامه فسخ قرارداد بهتر است دادخواست تنفیذ و تایید فسخ قرارداد به مراجع قضایی صالح تسلیم و ثبت شود.

آنی مشاور توصیه می کند طرفین قرارداد برای حفظ حقوق قانونی خود ، تعیین اصولی مفاد و شرایط اجرای آنها در قرارداد ، تعهدات، حقوق و تکالیف طرفین و به طور کلی برای تنظیم قرارداد، اظهارنامه، دادخواست و ارائه لوایحی قانونی و بی عیب و نقص مطابق اصول حقوقی، با کارشناسان حقوقی و وکلای متخصص آنی مشاور که در تنظیم قرارداد و امور مربوط به موضوع قرارداد و فسخ قرارداد و دعاوی مربوط به قرارداد تخصص و دانش حقوقی کافی دارند مشورت فرمایید.

بهداشت حقوقی را در کسب و کار خود ،جدی بگیرید. هزینه بهداشت حقوقی بسیار کمتر از خسارات وارده به کسب و کار شما و هزینه وکالت‌ و اقدامات قضایی بعدی خواهد بود.