برخی مواقع یک ملک، بیشتر از یک مالک دارد. در این زمان ممکن است هر کدام از مالکین قصد داشته باشد که دیگر به این شراکت ادامه ندهد. در صورتی که ملک قابلیت افزار نداشته باشد، خواهان می‌تواند از دادگاه تقاضای دستور فروش ملک مشاع را داشته باشد تا به شراکت خود در آن ملک پایان دهد. همین امر می‌تواند مراحل قانونی متفاوتی داشته باشد که باعث شود افراد به کمک وکیل نیاز داشته باشند.

مال مشاع چیست؟

مال مشاع را باید مالی دانست که بیش از یک نفر صاحب آن هستند. به همین دلیل هر کدام از این افراد را باید مالک تمام بخش‌های آن مال دانست. این مال می‌تواند به صورت اختیاری به صورت مشاع خریداری شده باشد یا از طریق مواردی مانند ارث بردن به شخص رسیده باشد.

مراحل گرفتن گواهی عدم افراز ملک مشاع

بر اساس ماده یک قانون افزار، افراز ملکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌ چند شریک باشد، با واحد ثبتی محل وقوع ملک بوده و واحد ثبت مکلف است با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌ را افراز می‌نماید.
در صورتی که این ملک قابل افزار باشد، اداره ثبت آن را تقسیم خواهد کرد و کار افراز ملک مشاع به پایان خواهد رسید. در صورت غیر قابل افراز بودن ملک، گواهینامه‌ ای به خواهان افراز داده می‌شود که در آن این مسئله درج شده است.

مراحل قانونی دستور فروش ملک مشاع

پس از این که فرد متقاضی گواهی عدم افراز ملک را دریافت کرد، می‌تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند تا دادخواست خود را در این زمینه ثبت کند. در این درخواست باید نام تمام شرکا ذکر شود و همچنین دلایل حقانیت و مالکیت خود را در خصوص تقاضا به دادگاه ارائه دهد.
پس از آن دادگاه با بررسی مدارک و سندهای ارائه شده، در خصوص ملک تصمیم خواهد گرفت. اگر دادگاه تصمیم به فروش آن ملک بگیرد، ملک از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. در این مزایده مال مشاع توسط کارشناس قیمت گذاری خواهد شد.
این قیمت به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته خواهد شد و شخصی برنده مزایده است که بیشترین مبلغ را برای خرید ملک پیشنهاد دهد. پس از آن ملک توسط دادگاه فروخته خواهد شد و هر کدام از شرکا بر اساس قانون سهم خود را از این مبلغ دریافت خواهند کرد.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

چه کسانی می توانند تقاضای دستور فروش ملک مشاع را بخواهند؟

درخواست تنها یک نفر از شرکای ملک برای فروش ملک مشاع به دادگاه کافی است. یعنی مهم نیست که یک ملک چند مالک دارد، اگر تنها یکی از آن‌ها قصد فروش داشته باشد، می‌تواند درخواست را به دادگاه ارائه کند.

مدارک مورد نیاز برای درخواست دستور فروش ملک مشاع

برای این که فرد یا وکیل ملکی او بتواند درخواست دستور فروش ملک مشاع را داشته باشد، باید مدارک زیر را به دادگاه ارائه کند.

  • تصویر کارت ملی
  • تصویر و اصل سند مالکیت
  • گواهی عدم افراز ملک
  • فرم دادخواست
  • فیش واریز هزینه دادرسی

مدت زمان دستور فروش ملک مشاع

باید بدانید که مدت زمان دستور فروش ملک مشاعی و انجام آن به موارد متفاوتی بستگی دارد. همین موارد باعث خواهد شد تا نتوانیم زمان دقیقی برای این مورد اعلام کنیم. اما به طور معمول این کار به ۲ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد.

هزینه دستور فروش ملک مشاع

هزینه دادرسی و هزینه مزایده، هزینه دستور فروش ملک مشاع را مشخص می‌کنند. باید بدانید که هزینه مزایده ملک مشاع با توجه به قانون معادل یک بیستم یا نیم عشر است. همچنین هزینه دادرسی نیز با توجه به موارد متفاوتی مشخص خواهد شد. در صورت عدم پرداخت این هزینه‌ها، دستور صادر شده توسط دادگاه اعتبار نخواهد داشت و مشکلاتی را برای فرد به وجود خواهد آورد.

نکات مهم در دستور فروش ملک مشاع

در دستور فروش ملک مشاع برخی نکات وجود دارد که باید به آن‌ها توجه ویژه ای داشت. از مهم‌ترین نکات این امر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
فروش ملک مشاع در قالب دستور است. به همین دلیل چون این مورد رأی دادگاه نیست، نمی‌توان به آن اعتراض کرد.
خواهان در صورتی که به هدف خود نرسد، می‌تواند دوباره برای این کار درخواست کند.
اگر درخواست دستور فروش ملک مشاع به همراه دادخواست تقسیم ترکه به دادگاه تقدیم شود، دادخواست باید به طرفیت همه شرکا و ورثه باشد تا دادگاه به آن رسیدگی کند.
دادگاه تنها زمانی دستور فروش ملک مشاع را صادر می‌کند که از قبل گواهی عدم افراز ملک به پیوست دادخواست به دادگاه ارائه شده باشد.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی


اگر ملک مشاعی در توقیف باشد، در صورت صدور دستور فروش، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد.
در صورت در رهن بودن ملک، باز هم دادگاه می‌تواند دستور فروش را صادر کند و بر اساس قانون با حفظ حقوق هر کدام از شرکا ملک فروخته خواهد شد.
فرد متقاضی دریافت دستور فروش ملک مشاع خود می‌تواند در مزایده شرکت کند و تمام ملک را خریداری کند.
عدم حضور شریک یا شرکا مانع از برگزاری مزایده فروش ملک نخواهد شد.

دریافت وکیل

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.