صلح در لغت به معنای بخشش و سازش میباشد. این لغت در اصطلاحات حقوقی کشور ایران با دو معنی به کار رفته میشود. صلح هم ممکن است برای حل اختلاف به کار رود که موضوع این بحث ما نمیباشد و هم به عنوان یکی از قراردادهای قانون مدنی که به عقود معین معروف هستند.

زمانی که فردی یکی از اموال خود را به دیگری میبخشد در اصطلاح حقوقی میگوییم که مال خود را صلح کرده است. عقد صلح انواع مختلفی دارد که یکی از معروف ترین آنها صلح عمری میباشد.

در این قرارداد شخص صلح کننده تصمیم میگیرد که ملک خود را به دیگری به صورت رایگان انتقال دهد اما این انتقال مشروط به پس از مدت زمان عمر خود، طرف دیگر قرارداد یا شخص ثالثی باشد.

برای مثال پدری تصمیم میگیرد که خانه خود را به فرزندش صلح عمری کند و آنرا مشروط بر مدت زمان عمر خود بداند. در این صورت پدر تا زمانی که زنده است میتواند از همه منافع ملک بصورت کامل استفاده نماید و پس از فوت او ملک به صورت شش دانگ به فرزند وی منتقل میشود.

از آنجایی که صلح عمری دارای حساسیت زیادی میباشد پیشنهاد میشود که پیش از تنظیم آن با وکیل متخصص حوزه قراردادها مشورت نمایید.

مشاوره با وکیل برای تنظیم قرارداد صلح عمری

در ابتدا باید به این نکته کلی اشاره کنیم که شما در باب هر موضوعی که میخواهید مشاوره حقوقی دریافت کنید باید از پایه یک بودن وکیل مشاور اطمینان حاصل نمایید. زیرا در صورت یک راهنمایی اشتباه ممکن است متحمل ضررهای هنگفتی شوید.

وکیل صلح عمری به وکیلی گفته میشود که در حقوق قراردادها به خصوص در انواع صلح تبحر و تخصص داشته باشد.

به همین دلیل هر وکیلی نمیتواند در این زمینه که بسیار تخصصی میباشد به شما راهنمایی دهد. نکته دیگری که باید به آن پیش از تنظیم قرارداد توجه داشته باشید این است که برای خود در این قرارداد که حساسیت زیادی دارد برای خود حق فسخی مادام العمر در نظر بگیرید.

این از آن جهت دارای اهمیت میباشد که ممکن است پس از گذشت چندین سال اوضاع و احوال تغیر کرده باشد اما شما نتوانید از تعهداتی که در گذشته داشته اید عدول کنید.

با پیش بینی حق فسخ به صورت مادام العمر از شر چنین مشکلاتی خلاص خواهید شد.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

مزایای صلح عمری چیست؟

اولین مزیتی که در قرارداد صلح عمری میتوان به آن اشاره کرد این است که در نتیجه این قرارداد شخص میتواند برای اموال خود پس از مرگ تعیین تکلیف نماید و حتی در برخی موارد صلح عمری پس از فوت شخص نیز ادامه دار خواهد بود.

برای مثال شخصی با اینکه میخواهد پس از فوت وی ملکی که همسرش در آن زندگی میکند به فرزند خود انتقال پیدا کند با این حال تا زمانی که همسرش زنده هست از منافع آن استفاده نماید.

در این صورت میتواند ملک را به فرزند خود صلح کرده اما آنها مشروط به زمان فوت همسر خود نماید.

دومین ویژگی این صلح نامه که میتوان به عنوان مزیت از آن یاد کرد این است که میتوان این قرارداد را به عنوان سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رساند تا دیگر هیچ گونه ادعایی نسبت به آن وجود نداشته باشد.

به این ترتیب خود سند و امضایی که در آن به کار رفته است رسمی هستند و تنها راه ابطال سند آن طرح دعوای جعل میباشد.

مشاوره حقوقی برای رجوع از صلح عمری

با توجه به تعریفی که قانون مدنی از صلح بیان داشته است میبینیم که آنرا جزء عقود لازم دانسته است.

ویژگی اصلی عقود لازم این است که هیچ یک از طرفین آن بدون داشتن دلیل موجه نمیتوانند حق را بر هم زنند.

عقود لازم در برابر عقود جایز هستند که هر زمان طرفین اراده کنند بدون هیچ تشریفاتی عقد را بر هم بزنند.

نمونه بارز عقود جایز عقد وکالت است. حال با این اوصاف شخصی که مال خود را به دیگری صلح کرده است نمیتواند نمیتواند از تصمیم خود رجوع کند.

مگر در حالت استثنائی که در بالا به شما توضیح دادیم که برای خود حق فسخی در نظر گرفته باشد که در هر زمان تصمیم وی تغییر کرد میتواند معامله را به صورت یک طرفه فسخ نماید.

دریافت مشاوره حقوقی

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.