امروزه با توجه به بالا تر ارزش املاک و همچنین عدم به رسمت شناختن سند عادی در دادگاه های ایران یکی از دعاوی پر تکراری که در دادگاه ها مطح میشود ابطال سند رسمی هست.

پیچیدگی هایی که در این مسیر برای اشخاص وجود دارد این است که از راه هایی که میشود با استفاده از آنها به نحوی که درخواست ما در دادگاه رد نشود و ابطال سند رسمی را درخواست کنیم اطلاع ندارند.

پس به همین دلیل راهنمایی گرفتن از وکیلی که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت میکند میتواند راه گشای شما در این مسیر پر پیچ و خم باشد تا به درستی درخواست خود را بیان کنید و در نهایت از حقوق تضییع شده خود به صورت کامل دفاع نمایید.

وکیل ابطال سند رسمی کیست؟

وکیل ابطال سند رسمی حقوقدانی است که توانسته با اثبات شایستگی های علمی و عملی خود به کانون وکلای دادگستری عنوان وکیل پایه یک دادگستری را برای خود کسب کند و همچنین حوزه کاری این وکیل در امور مربوط به سند رسمی و مراجع ثبتی و قضایی میباشد.

وکیل ابطال سند رسمی وظیفه دفاع از موکلین خود را بر عهده دارد و در صورتی که علیه موکل او نقض قوانین و مقررات مربوط به صحت و اعتبار سند رسمی صورت گرفته باشد با بررسی و تجزیه و تحلیل انحاء مختلف پرونده از طرف موکل خود به طرفیت شخص ناقض قوانین در دادگاه حقوقی دعوای ابطال سند رسمی اقامه مینماید.

تفاوت سند رسمی با سند عادی

مهمترین مسئله ای که باعث تفاوت بین سند رسمی و سند عادی هست و در نتیجه آن اثرات و تمایزات دیگری بین این دو سند نمود پیدا میکند این است که اسناد رسمی طبق قانون در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی نزد ماموران رسمی و در حدود اختیارات آنها ثبت میشوند.

همین مسئله سبب این میشود که اسناد رسمی دارای ارزش بالاتری در مراجع ثبتی و قضایی داشته باشند و در تعارض بین سند رسمی و عادی، این سند رسمی هست که ملاک واقعیت قرار میگیرد.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

برای اجرای تعهدات سند رسمی در صورتی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده باشد لازم نیست که در مراجع قضایی اقامه دعوا کنیم و در صورت داشتن حکم دادگاه به اجرای احکام برویم و انجام تعهدات را از طرف مقابل بخواهیم، در صورتی که سند رسمی داشته باشیم تحت شرایطی مشخص میتوانیم توسط مرجع صدور اجرائیه های ثبتی طرف مقابل را مجبور به انجام تعهد خود کنیم.

اهمیت داشتن وکیل برای دعاوی مربوط به ابطال اسناد رسمی

درخواست ما از دادگاه با هر موضوعی که میخواهد باشد خیلی دارای اهمیت است اینکه چه چیزهایی در برگه دادخواست خود بخواهیم و به چه نکاتی اشاره کنیم.

پس برای همین بهتر است که برای انجام امور خود از وکیل در تنظیم دادخواست کمک بگیریم زیرا ممکن است در برخی موارد حق ما باشد اما چون نتوانستیم آنرا اثبات کنیم برای قاضی محرز نشده و با رای دادگاه حقوق ما پایمال شود.

همین ریز نکته هایی که توسط وکیل به آن اشاره میشود میتواند سرنوشت پرونده ما را تعیین کند.

نحوه درخواست وکیل برای باطل کردن سند رسمی

در ابتدا با به این نکته اشاره کرد که باطل شدن اسناد رسمی تنها از طریق طرح دعوا در دادگاه حقوقی امکان پذیر است و و نتیجه حکم دادگاه است که این اتفاق رخ میدهد و از طریق اقدام در مراجع ثبتی این امر امکان پذیر نیست و این مراجع صلاحیت ابطال اسناد رسمی را ندارند.

یکی از راه هایی که وکیل میتواند به آن در دادگاه استناد کند و درخواست ابطال سند را داشته باشد این است که معامله به صورت صوری انجام گرفته باشد و طرفین عقد بدون داشتن قصد اقدام به تنظیم سند رسمی نموده باشند.

یکی دیگر از راه هایی که میتواند سبب گرفتن رای دادگاه به منظور باطل کردن سند رسمی باشد این است که جعلی بودن سند رسمی ارائه شده را به اثبات برسانند، در این صورت هم این سند باطل میشود و هم شخص ارائه دهنده آن به جرم استفاده از سند مجعول محکوم میشود.

راه آخری که میتواند مورد استفاده قرار گیرد این است که وکیل ما به اثبات برساند که معاملات معارض صورت گرفته است یعنی در زمان واحد این معامله برای چندین نفر صورت گرفته است.

حال با تمام توضیحاتی که داده شد با توجه به پرونده شما وکیل حرفه ای با زیرکی راهی که به مقصد یعنی ابطال سند رسمی نزدیک تر است را برمیگزیند تا هرچه سریعتر و کم هزینه تر شما را به خواسته خود برساند.

دریافت مشاوره حقوقی

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.