تصرف عدوانی چیست و آشنایی با انواع دعاوی آن|ملکبانان

تصرف عدوانی چیست و آشنایی با انواع دعاوی آن|ملکبانان

گاهی اوقات پیش می‌آید که ملک شما توسط فرد دیگری تصرف می‌شود. به این حالت تصرف عدوانی گفته می‌شود که شرایط خاصی دارد و لازم است که با مسائل و نکات قانونی آن آشنا شوید تا بتوانید در هنگام طرح دعوا در دادگاه دفاع مطلوبی داشته باشید. به همین خاطر ما در این مقاله با نکات...
تصرف عدوانی چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟|ملکبانان

تصرف عدوانی چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟|ملکبانان

تصرف عدوانی به عبارتی یعنی اینکه مال غیر منقولی را به هر علتی از ید دیگری خارج و با زور تصرف نمود. بنابراین تصرف عدوانی یکی از مسائل حقوقی که است که ممکن است برای هر کسی پیش آید. تصرف عدوانی انواع مختلفی شامل کیفری و حقوقی دارد که با توجه به شرایط موجود می‌توان نسبت...
تفاوت بین تصرف عدوانی و خلع ید|ملکبانان

تفاوت بین تصرف عدوانی و خلع ید|ملکبانان

در دعاوی پرکاربرد مربوط به املاک، سه مسئله همیشه با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند؛ تخلیه ید، خلع ید و تصرف عدوانی. ممکن است برای خواهان در محکمه مشکلاتی پیش بیاید و به دلیل عدم آشنایی با قوانین مربوط به این سه مورد، به حق خود نرسد. به همین منظور در این مطلب سعی داریم...
تفاوت خلع ید با تخلیه ید و تصرف عدوانی|ملکبانان

تفاوت خلع ید با تخلیه ید و تصرف عدوانی|ملکبانان

در دعاوی پرکاربرد مربوط به املاک، سه مسئله همیشه با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند؛ تخلیه ید، خلع ید و تصرف عدوانی. ممکن است برای خواهان در محکمه مشکلاتی پیش بیاید و به دلیل عدم آشنایی با قوانین مربوط به این سه مورد، به حق خود نرسد. به همین منظور در این مطلب سعی داریم...
تخلیه ملک تجاری|نمونه دادخواست و رای تخلیه

تخلیه ملک تجاری|نمونه دادخواست و رای تخلیه

دادخواست و رای تخلیه ملک تجاری وقتی کسی به عنوان مالک، مال یا ملک خود را (مال منقول و غیر منقول) در اختیار دیگری جهت بهره برداری و استفاده از منافع آن قرار میدهد به دلیل اینکه شروع تصرف با اذن و اجازه مالک بوده است دعوا و شکایت مناسبی که باید طرح شود، دعوای تخلیه...