ابطال سند رسمی توسط وکیل|ملکبانان

ابطال سند رسمی توسط وکیل|ملکبانان

امروزه با توجه به بالا تر ارزش املاک و همچنین عدم به رسمت شناختن سند عادی در دادگاه های ایران یکی از دعاوی پر تکراری که در دادگاه ها مطح میشود ابطال سند رسمی هست. پیچیدگی هایی که در این مسیر برای اشخاص وجود دارد این است که از راه هایی که میشود با استفاده از آنها به...
ابطال سند رسمی انتقال|ملکبانان

ابطال سند رسمی انتقال|ملکبانان

تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. و پس از آنکه به امضای طرفین رسید. خلاصه ی معامله به اداره ی ثبت اسناد و املاک ، ارسال می شود تا در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک انتقال مالکیت ثبت شود. طرح دعوی ابطال سند رسمی دعوی ابطال سند رسمی...
ابطال سند رسمی ملک|ملکبانان

ابطال سند رسمی ملک|ملکبانان

ابطال سند رسمی ملک در مواقعی طرح می شود که فردی قصد دارد سند رسمی ملکی را که به نام دیگری است ابطال نماید و این امر معمولا در مواقعی رخ می دهد که فرد یا افرادی مدعی هستند که فردی که سند رسمی ملکی به نام اوست در واقع مالک نیست و انتقال سند رسمی ملک به وی به درستی...
نحوه ابطال سند در بزه انتقال مال غیر|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

نحوه ابطال سند در بزه انتقال مال غیر|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

پرسش «الف» منزل خود را با قولنامه عادی مقدم به «ب» واگذار می‌کند و متعاقباً همان منزل را با سند رسمی مؤخر به «ج» منتقل می‌کند. شخص «ب» مبادرت به طرح شکایت فروش مال غیر می‌کند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود، باتوجه به اینکه رد مال یکی از مجازاتهای تعیین...