نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع و مبایعه نامه|ملکبانان

نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع و مبایعه نامه|ملکبانان

برگ دادخواست به دادگاه نخستین (دعوی مالی غیر منقول) مشخصات طرفین: خواهان: مشخصات خریدار خوانده: مشخصات فروشنده وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن خواسته یا موضوع و بهای آن: 1- اعلام بطلان عقد : مبایعه نامه مورخ ……...
نمونه دادخواست مطالبه زیان های ناشی از عیوب پنهانی و تقصیر قراردادی|ملکبانان

نمونه دادخواست مطالبه زیان های ناشی از عیوب پنهانی و تقصیر قراردادی|ملکبانان

برگ دادخواست به دادگاه نخستین (دعوی مالی منقول) مشخصات طرفين خواهان: مشخصات خریدار (حیوان) خوانده: مشخصات فروشنده (حیوان) مشخصات وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن خواسته یا موضوع و بهای آن: مطالبه زیانهای ناشی از عیوب پنهانی...
شرایط تملک اراضی و املاک توسط دولت|ملکبانان

شرایط تملک اراضی و املاک توسط دولت|ملکبانان

در مواردی جهت رفع نیازهای عمومی و خدمترسانی به مردم، قانونگذار به دولت و شرکتها و موسسات دولتی اجازه داده مطابق قانون اقدام به تملک املاک اشخاص حقیقی و حقوقی نمایند. دراین گفتار در خصوص این شرایط توضیحاتی ارائه خواهیم داد. شرایط اساسی صحت معاملات مطابق ماده 190 ق.م...
معیار های تعین اجرت المثل اراضی تملک شده توسط دولت|ملکبانان

معیار های تعین اجرت المثل اراضی تملک شده توسط دولت|ملکبانان

معمولاً در تعیین اجرت المثل اراضی تملک شده توسط دولت، فاکتورهای مؤثر باید به دو دسته تقسیم شوند؛ فاکتورهای منطقه ای یا محلّی و فاکتورهای فرا منطقه ای. فاکتورهای منطقه‌ ای یا محلّی در این قسمت به بررسی فاکتورهای منطقه‌ای یا محلی در تعیین اجرت‌ المثل املاک و اراضی می‌...
نمونه لایحه دفاعیه تایید صحت معامله|ملکبانان

نمونه لایحه دفاعیه تایید صحت معامله|ملکبانان

ریاست محترم شعبه دادگاه حقوقی محاکم عمومی…سلام علیکم… با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خوانده دعویآقای خانمموضوع کلاسه پرونده…. بتاریخ رسیدگی….. ساعت……. بخواسته: تأیید صحت...
نمونه لایحه ابطال سند پلاک ثبتی|ملکبانان

نمونه لایحه ابطال سند پلاک ثبتی|ملکبانان

ریاست محترم شعبه ….. دادگاه حقوقی محاکم عمومی….. سلام علیکم – با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خوانده دعــوی آقای / خانم……….. موضوع کلاسه پرونده………. . . تاریخ...