پیش‌نویس دستورالعمل نظامات کانون وکلای دادگستری پس از بحث و بررسی در جلسات کارگروهی که برای این منظور تشکیل شده بود، تهیه و به کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی اسکودا، این پیش‌نویس پس از تصویب در کارگروه تدوین پیش‌نویس دستورالعمل نظامات کانون وکلای دادگستری جهت اظهارنظر برای کانون‌های وکلای سراسر کشور ارسال و مقرر شده است تا کانون‌ها ظرف مدت یک هفته نقطه نظرات خود را درباره این پیش‌نویس به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ارسال کنند.

اعضای کارگروه تدوین پیش‌نویس دستورالعمل نظامات کانون وکلای دادگستری متشکل از نفرات زیر است:

اعضای کارگروه: دکتر سیامک آرین‌پور (کرمانشاه)، دکتر مجتبی باری (البرز)، دکتر عبدالله سمامی (مرکز)، ناصر داغمه‌چی‌فیروزجایی (مازندران) و مهدی رحیمی (همدان)

مسئول کارگروه: دکتر محمود حبیبی (نایب رئیس دوم اسکودا)

متن کامل پیش‌نویس دستورالعمل نظامات کانون وکلای دادگستری

«در اجرای ماده ۱۶۱ از آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی ۱۴۰۲ ناظر بر مادۀ ۱۲۰ از آیین‌نامۀ فوق‌الاشعار که بیان می­دارد: مجازات انتظامی تخلف از مقررات و نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می­کند درجۀ یک و دو است که ازطرف رئیس کانون یا به پیشنهاد دادستان انتظامی اعمال می­شود، مواد ذیل به‌عنوان نظامات مشترک کانون‌های وکلای دادگستری تعیین و تبیین می­گردد.

مادۀ ۱. کلیۀ موارد پیش­بینی‌شده در ماده ۱۲۱ آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰٫

تبصره: مصوبات هیئت‌‌مدیره در تعیین نظامات لازم‌الاجراست و تخلف از آن مستوجب تعقیب و مجازات انتظامی درجۀ یک و دو می­باشد.

مادۀ ۲. اعضای هیئت‌مدیرۀ کانون و نیز اعضای کمیسیون­ها و ارکان کانون نباید از سمت یا عنوان عضویت خود برای پیشبرد امور وکالتی یا اداری استفاده نمایند.

مادۀ ۳. درج عناوین و سوابق شغلی در تابلو و یا سربرگ وکلا ممنوع است. وکلا موظف‌اند در سربرگ و تابلو خود از عنوان «وکیل دادگستری» با قید پایۀ وکالت، شمارۀ پروانه و کانون متبوع استفاده کنند و اضافه‌کردن عناوینی مانند استاد دانشگاه، قاضی سابق، قاضی بازنشسته، دارای سابقۀ قضایی، دانشجوی دکترا یا کارشناسی ارشد ممنوع است.

تبصرۀ ۱: استفاده از عنوان دکترا صرفاً در صورتی مجاز است که وکیل دادگستری مدرک دانشگاهی خود را به کانون وکلا ارائه نموده باشد.

تبصرۀ ۲: استفاده از عنوان هیئت علمی صرفاً در صورتی مجاز است که وکیل دادگستری عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور باشد.

مادۀ ۴. استفاده از عنوان «مشاور حقوقی» در سربرگ یا تابلو برای وکلایی که سابقۀ وکالت آنان کمتر از پنج سال است ممنوع می‌باشد.

مادۀ ۵. وکلا نمی­توانند به‌عنوان نمایندۀ حقوقی ادارات دولتی در دادگاه حاضر شوند.

تبصره: درمورد این بند چنانچه تخلف وکیل مشمول مادۀ ۸۰ آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ باشد، مجازات انتظامی مربوط به همان ماده اعمال می­شود.

مادۀ ۶. کارآموزان حق ارائۀ مشاوره به‌طورکلی و نیز اجازۀ انعقاد قرارداد مشاوره یا وکالت با ادارات دولتی را ندارند.

مادۀ ۷. اطلاع­رسانی غیرمتعارف وکلا و کارآموزان از هر طریق، اعم‌از نشر آگهی در رسانه­های ملی، عمومی، خصوصی اعم‌از دیداری، شنیداری و نوشتاری و نیز پخش کارت و تراکت، بازاریابی و پیشنهاد کار به موکل، شعارهای مبالغه‌آمیز و برخورد تجاری با امر وکالت ممنوع است.

مادۀ ۸. وکلا و کارآموزان در مراجعه به مراجع رسمی و قضایی و کانون و جلسات سخنرانی ملزم به استفاده از پوشش مناسب می‌باشند.

مادۀ ۹. وکلا و کارآموزان در مراجع قضایی و رسمی ملزم به نصب آرم کانون وکلا بر روی لباس خود (سمت چپ یقۀ لباس) می‌باشند.

مادۀ ۱۰. کارآموزان از تأسیس دفتر به‌صورت مستقل از وکیل سرپرست خود ممنوع هستند.

مادۀ ۱۱. وکلای واجد شرایط سرپرستی کارآموز، نباید بدون عذرموجه از پذیرش کارآموز خودداری نمایند.

مادۀ ۱۲. وکلای سرپرست نباید به طرفیت موکلِ کارآموز خود قبول وکالت کنند و نیز نمی­توانند وکالت یک کارآموز خود به طرفیت کارآموز دیگر خود را تأیید و امضا نمایند.

مادۀ ۱۳. در مواردی که امکان تنظیم وکالت‌نامه‌های الکترونیک نیست، استفاده از برگ‌های دوم و سوم فرم وکالت‌نامه به‌جای نسخۀ اصلی ممنوع است و وکلا باید منحصراً با ارائۀ اصل و یا کپی نسخۀ اصلی بدون قلم‌خوردگی و لاک‌گرفتگی اقدام به انجام امور وکالتی نمایند.

مادۀ ۱۴. موافقت و امضای وکالت‌نامۀ کارآموز قبل از تکمیل و امضای موکل، توسط وکیل سرپرست ممنوع است. وکیل سرپرست باید مطابق مقررات مربوط پس از بررسی دقیق موضوع، نسبت به امضا وکالت‌نامۀ کارآموز اقدام نماید.

مادۀ ۱۵. تشکیل موسسۀ حقوقی، منوط به اخذ موافقت کانون و ثبت آن مطابق مقررات در ادارۀ ثبت شرکت­ها و دفتر کانون است. استفاده از عنوان «مؤسسۀ حقوقی» بدون رعایت این ماده ممنوع است.

تبصره: هرگونه همکاری وکلا و کارآموزان با مؤسسات حقوقی که بدون رعایت این ماده ثبت شده باشد ممنوع است.

مادۀ ۱۶. کارآموزانی که در اختبار پذیرفته می‌شوند، مکلف به حضور در مراسم تحلیف بوده و باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ادای سوگند نسبت به دریافت پروانۀ وکالت پایه‌یک اقدام نمایند.

مادۀ ۱۷. داشتن پروانۀ وکالت یا کارآموزی از مرکز امور مشاوران قوۀ قضاییه هم‌زمان با داشتن پروانه از کانون وکلای دادگستری، و یا از دو کانون وکلای دادگستری ممنوع و تخلف محسوب می‌گردد.

تبصره: وکیل یا کارآموز باید یکی از دو پروانه را مسترد و اعلام انصراف نماید. در صورت کشف خلاف، علاوه بر اعمال آثار موارد خلاف در تکمیل و صدور پروانه، متخلف نیز محسوب می­شوند.

مادۀ ۱۸. وکلا و کارآموزان مسئول صحت اظهارات و اعلامات خود به کانون هستند.

مادۀ ۱۹. وکلا مکلف‌اند در اوراق سربرگ و کارت ویزیت، نام و نام­ خانوادگی و شمارۀ پروانۀ وکالت، نشانی دقیق، شمارۀ تلفن دفتر وکالت و شمارۀ پروانه را قید نمایند.

مادۀ ۲۰. وکلا باید در وقت مقرر به اخطاریه‌ها، احضاریه‌ها و یا تماس‌های تلفنی و پیامک و ایمیل ارسالی ازطرف ارکان مختلف کانون پاسخ داده و اقدام مقتضی را انجام دهند.

مادۀ ۲۱. وکیل باید دارای دفتر وکالت معین باشد که در هفته حداقل سه روز و هر روز حداقل چهار ساعت جهت پاسخ‌گویی به مراجعان، دایر و دارای بایگانی منظم و حتی­الامکان مکانیزه به نام موکلین باشد.

مادۀ ۲۲. وکلا باید گواهی‌نامۀ وکالت صادره از کانون را که مشتمل بر محل اشتغال آنان است در دفتر خود نصب کنند.

مادۀ ۲۳. وکلا و کارآموزان مکلف به ابطال تمبر در استان محل اشتغال خود هستند، مگر موارد خاص و استثنایی که لزوم ابطال تمبر در محل دیگری حادث گردد.

مادۀ ۲۴. این نظامات برای کلیۀ وکلا و کارآموزان کانون‌های وکلای دادگستری کشور لازم‌الرعایه است.

مادۀ ۲۵. این نظام‌نامه برای مؤسسات حقوقی که طبق مقررات تشکیل می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است.

مادۀ ۲۶. علاوه بر این نظام‌نامه، دستورالعمل مربوط به شرح وظایف کارآموزی به‌عنوان نظامات برای کلیۀ کارآموزان لازم‌الرعایه می‌باشد.

مادۀ ۲۷. این نظامنامه در ۲۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ …. به تصویب شورای اجرایی اتحادیۀ سراسری کانون­های وکلای دادگستری ایران رسید