ماده۱ـ در بند «الف» ماده (۱) قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت­ خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ عبارت «تأسیسات پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان و همچنین» بعد از عبارت «طرحهای ایجاد» اضافه می‌شود.

ماده۲ـ در بند «ت» ماده (۱) قانون، کلمه «میزان» جایگزین کلمه «حجم» می‌شود.

ماده۳ـ سه­ بند به عنوان بندهای «ث»، «ج» و «چ» به شرح زیر به ماده (۱) قانون الحاق می‌شود:

ث ـ میزان سرمایه‌گذاری ارزش‌گذاری‌شده: برآورد میزان سرمایه‌گذاری هر طرح که در مجوز آن ذکر شده است و شامل تمام هزینه‌های احداث طرح (پروژه) و همچنین هزینه تأمین مالی به روش‌های مختلف تا سقف سی و پنج درصد (۳۵%) هزینه‌های احداث طرح (پروژه) است.

ج ـ طرح تکمیل زنجیره ارزش: طرحهای ایجاد صنایع اولویت‌دار تکمیل زنجیره ارزش با تشخیص وزارت نفت که خوراک خود را با واسطه یا بی­واسطه از طرحهای موضوع بند «الف» همین ماده دریافت می‌کنند.

چ ـ شرکت مجری طرح تکمیل زنجیره ارزش: شخصیت حقوقی و دارای مجوز اجرای طرح تکمیل زنجیره ارزش است که ترکیب سهامداری آن می‌تواند با شرکت مجری طرح پالایشگاه یا پتروپالایشگاه یا پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان یکسان باشد یا نباشد.

ماده۴ـ بند «ت» ماده (۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ت ـ خوراک تحویلی به واحدهای مذکور از نظر قواعد مالی در حکم صادرات نفت‌خام و میعانات گازی است و تنفس خوراک برای اجرای این قانون، از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی تا سقف سی و پنج درصد (۳۵%) سهم ماهانه آن صندوق و مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت ایران تأمین می‌شود. تسویه حساب این واحدها با صندوق توسعه ملی بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراک، علاوه بر سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش خوراک به آنها در طی سنوات آتی خواهد بود. وجه معادل سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران از هزینه خوراک طرحهای موضوع این قانون در دوره تنفس خوراک، ابتدا در صورت تکافوی سی و پنج درصد (۳۵%) از سهم ماهانه صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، میعانات گازی و گاز توسط بانک مرکزی از حساب صندوق کسر و به حساب دولت و شرکت ملی نفت ایران (با اولویت پرداخت سهم شرکت ملی نفت ایران) واریز و در صورت عدم تکافو، بابت تسویه بدهی آنها به صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود. هیچ یک از نهادها یا شرکتهای دولتی و حاکمیتی حق ندارد شرکت مالک طرح را به پرداخت بخشی از هزینه خوراک در دوره تنفس خوراک ملزم و در ازای آن، طول دوره تنفس خوراک را طولانی‌تر کند. مقررات مربوط به تسویه حساب خوراک نفت­خام و میعانات گازی در سایر قوانین، در مورد طرحهای موضوع این قانون از پایان دوره تنفس خوراک قابل اجراء خواهد بود.

ماده۵ـ متن زیر به عنوان بند «ح» به ماده (۳) قانون الحاق می‌شود:

ح ـ در صورتی که شرکت مجری طرح، طرح را در گام ‌(فاز)های مختلف با رعایت شروط این قانون در مورد هر گام (فاز) طراحی کرده باشد، پس از تأیید وزارت نفت در مورد بهره‌برداری از هر گام(فاز) می‌تواند تنفس خوراک متناسب با همان گام(فاز) را دریافت کند. در صورتی که گام (فاز) اول طی شصت­ماه از زمان صدور مجوز تنفس خوراک و هر گام(فاز) بعدی طی دوازده­ماه پس از آن به بهره‌برداری نرسد، به ازای هرماه تأخیر به میزان یک درصد (۱%) از مبلغ معادل ارزش تنفس خوراک همان گام (فاز) کسر می‌شود.

ماده۶ـ در بند «الف» ماده (۴) قانون عبارت «دوسال» جایگزین عبارت «یک­سال» می‌شود.

ماده۷ـ دوبند به عنوان بندهای «ت» و «ث» به شرح زیر به ماده (۴) قانون الحاق می‌شود:

ت ـ قیمت نفت­خام و میعانات گازی تحویلی به طرحهای موضوع این قانون، طبق قیمت‌گذاری مذکور برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی داخلی (مندرج در جزء (۱) بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳) تعیین می‌شود.

ث ـ وزارت نفت موظف است قیمت نفت­خام و میعانات گازی خوراک پالایشگاهها، پتروپالایشگاهها و پتروشیمی‌های مورد اشاره در جزء (۲) تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ را صرفاً برای طرحهایی که تمام شرایط ذیل را رعایت کنند، پس از بهره‌برداری به اندازه نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در سواحل خلیج فارس تعیین کند؛

۱ـ حجم تولید نفت کوره با درصد گوگرد بالای نیم درصد (۵/۰%)، کمتر از هفت درصد (۷%) حجم کل فرآورده‌ها باشد.

۲ـ حداقل بیست هزار تن در سال کک سوزنی قابل استفاده در تولید الکترود گرافیتیِ مصرفی در صنعت فولاد یا حداقل چهل هزار تن در سال کک اسفنجی قابل استفاده در تولید آند مصرفی در صنعت آلومینیوم یا حداقل پنجاه هزار تن در سال پروپیلن با درجه خلوص بالای نود و نه و نیم درصد ( /۵ %۹۹) قابل استفاده در پلیمرسازی را تولید کند.

۳ـ در صورتی­که گام (فاز) اول طرح، طی شصت­ماه از زمان صدور مجوز تنفس خوراک و هر گام (فاز) بعدی طی دوازده­ماه پس از آن به بهره‌برداری نرسد، به ازای هر­ماه تأخیر، یک‌ماه از دوره تخفیف ده‌ساله مذکور کسر می‌شود.

ماده۸ـ متن زیر به عنوان بند «پ» به ماده (۵) قانون الحاق می‌شود:

پ ـ مجوز پیش فروش تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) فرآورده‌ها به اندازه حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) میزان سرمایه‌گذاری ارزش‌گذاری‌شده به شرکت‌های خارجی در قبال دریافت تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) یا تأمین تجهیزات با فناوری پیچیده (به تشخیص وزارت نفت)

ماده۹ـ یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۵ مکرر) به قانون اضافه می‌شود:

ماده ۵ مکررـ طرحهای تکمیل زنجیره ارزش با رعایت مقررات مندرج در این قانون و پس از تأیید وزارت نفت در مورد میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در آنها مشمول دریافت تنفس خوراک می‌شوند؛ شرکت مجری طرح تکمیل زنجیره ارزش، از زمان شروع بهره‌برداری از این طرح می‌تواند مطابق قرارداد تأمین خوراک با شرکت تأمین‌کننده آن، از تنفس در پرداخت هزینه خوراک برخوردار شود و پس از اتمام دوره تنفس خوراک نسبت به پرداخت اقساط مربوط به حساب صندوق توسعه ملی مطابق شرایط این قانون اقدام کند؛ در این صورت شرکت مجری طرح نیز معادل همان مبلغ را از پرداخت هزینه خوراک خود مطابق بند «ت» ماده (۳) این قانون کسر می‌کند. قرارداد خوراک منعقده فی­مابین دو شرکت تا پایان دوره تنفس خوراک باید با تأیید وزارت نفت باشد.

ماده۱۰ـ ماده (۶) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۶ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۹۸ با پیشنهاد وزارت نفت ظرف دوماه پس از تصویب این قانون اصلاح می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

قانون فوق مشمل بر ده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم خردادماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۴/۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف