یکی از انواع صلح نامه ها که می توان به آن اشاره نمود، صلح نامه سرقفلی است که به منظور انتقال حق سرقفلی از آن استفاده می شود. در واقع نمونه سند صلح سرقفلی یا نمونه قرارداد صلح سرقفلی به عنوان یک نوشته معتبر و حقوقی محسوب می شود که بیانگر انتقال حق سرقفلی از مالک اصلی به مستأجر خواهد بود. البته امکان استفاده از این صلح نامه میان مستأجر و مستأجر دوم نیز وجود دارد. در این مقاله قصد داریم در رابطه با صلح سرقفلی و انواع آن صحبت کنیم.

آشنایی با مفهوم حق سرقفلی در صلح نامه

به همان قرارداد اجاره، اما با تبعات بیشتر، سرقفلی اطلاق می گردد که تنظیم آن بین متقاضی سرقفلی و مالک انجام می گیرد. به عبارت دیگر، حق سرقفلی نوعی سرمایه نقدی به شمار می رود که مالک آن را در ازای سرقفلی ملک تجاری دریافت کرده و متعهد به واگذاری کار به مستأجر در مغازه و حق سرقفلی خواهد بود. در این قرارداد مواردی از قبیل نحوه پایان دادن به اجاره و سایر جزئیات امر قید می گردد.

معرفی انواع صلح سرقفلی

به طور کلی صلح نامه ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد. یک نوع صلح نامه با هدف ایجاد صلح و سازش در درگیری و نزاع و مشکلاتی از این دست به کار رفته و در آن یکسری توافقات ثبت خواهد شد. در حالی که از صلح نامه دیگری به منظور انتقال حق مالکیت استفاده می شود. امکان تقسیم بندی این صلح نامه نیز به ۲ دسته وجود دارد که به کمک آنها می توان حق مالکیت را منتقل کرد، ولی با یکدیگر تفاوت هایی دارند.

۱-صلح نامه سرقفلی عادی: تنظیم متن صلح نامه عادی سرقفلی به شکل یک قرارداد صلح بوده و دو طرف قرارداد به عنوان مصالح و متصالح هستند و انتقال مورد صلح بین آنها انجام می گیرد.

۲-صلح نامه سرقفلی عمری: این نوع صلح نامه نیز همانند صلح نامه سرقفلی عادی بوده، با این تفاوت که برای زمان استفاده متصالح شرطی تعیین می گردد. به عنوان مثال، مصالح، شرطی را برای استفاده از منافع ملک تا زمان مرگ خود مشخص می کند. به عبارت دیگر، متصالح قادر به تصرف مغازه یا ملک یا مانع کار کردن مصالح تا زمان مرگ مصالح نخواهد بود. بنابراین به چنین صلحی که با شرط فوت مصالح ارتباط دارد، صلح عمری سرقفلی اطلاق می گردد.

صلح نامه سرقفلی به همراه حق کسب و پیشه

سرقفلی مقوله ای متفاوت از حق کسب و پیشه است. حق کسب و پیشه زمانی به فرد تعلق می گیرد که وی در ملک تجاری یا مغازه مورد نظر به مدت زیادی مشغول به فعالیت باشد. در واقع اشخاص، با گذشت زمان و کار کردن در این ملک در شغل خود شناخته شده و اعتبار تجاری کسب می کنند. در چنین شرایطی، در مورد حق کسب و پیشه نیز در برخی از نمونه قرارداد صلح سرقفلی مغازه صحبت می شود.

بررسی مسئله قانونی بودن انتقال سرقفلی

بر اساس قانون مصوب روابط بین موجر و مستأجر در سال ۱۳۵۶، انتقال حق سرقفلی مشکلی نخواهد داشت. مطابق این قانون، همه چیز بستگی به توافق دو طرف دارد. از این رو، می توان حق سرقفلی را با رضایت و توافق مستأجر و مالک انتقال داد. با توجه به بازنگری مجدد این قانون در سال ۱۳۷۶، توافق طرفین در این زمینه معیار اصلی در نظر گرفته شده است. بنابراین، حتی اگر صحبتی هم در رابطه با حق انتقال سر قفلی در متن قرارداد نباشد، باز هم این حق وجود داشته و دو طرف قادر به انتقال سرقفلی با کمک صلح نامه سرقفلی خواهند بود.

دریافت مشاوره از وکیل ملکی جهت تنظیم صلح سرقفلی

سعی کنید برای تنظیم صلح نامه سرقفلی به افرادی که بیشتر تمرکزشان را بر روی تنظیم قراردادهای مختلف می گذارند، مراجعه کنید. چرا که امکان ایجاد گرفتاری و دردسر در آینده، در صورت پیش بینی اشتباه تنها یک بند از این قرارداد وجود دارد. از این رو، مراجعه به یک وکیل سرقفلی حاذق بسیار اهمیت دارد.

جمع بندی

در این مقاله در رابطه با صلح سرقفلی و انواع آن صحبت کردیم. لازم به ذکر است که برای صلح سرقفلی علاوه بر تنظیم اجاره نامه، به تنظیم سند صلح سرقفلی جهت انتقال سرقفلی مغازه نیاز است. این سند می تواند به صورت رسمی یا عادی و یا به هر دو صورت باشد. از آنجا که سرقفلی دارای قوانین پیچیده ای است و اتکا به مواد قانونی به تنهایی نمی تواند در این زمینه کافی باشد. از این رو، بایستی در این زمینه به سراغ وکیل سرقفلی متخصص به امور سرقفلی و حقوقی رفت تا وی بر مبنای تجربه و تخصص خود توانایی حل چنین مسائلی را داشته باشد.